Press enter to see results or esc to cancel.

Velkommen til

Den Musiske Helhedsskole

i Hillerød, hjertet af Nordsjælland

Om os

Den Musiske Helhedsskole arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af menneskets udvikling i en miljøterapeutisk ramme.

Den Musiske Helhedsskole skaber et miljø med udviklingsmuligheder og læring for unge med psykosociale- og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Vi giver hver enkelt elev mulighed for at arbejde på egen udvikling, samtidig med at der arbejdes med relationerne til familien, og evnen til at fungere i gruppen med de andre elever.

Vi søger at tilrette arbejdet med udfordringerne i den aktuelle elevgruppe således at skolen er en dynamisk organisation, der udvikler og forandrer sig i takt med vores elever.

Den Musiske Helhedsskole startede som Skolen for Musik og Teater og blev grundlagt i efteråret 1990. Skolen var fysisk placeret på Amager de første 10 år og henvendte sig til de ældste elever. I 1997 blev Villa Musica etableret i Hillerød for indskolings- og mellemtrinselever. Med opstarten af Villa Musica blev fonden Den Musiske Helhedsskole oprettet.

I 2001 flyttede Skolen for Musik og Teater også til Hillerød.
Siden har de 2 afdelinger været tæt knyttet.
Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni er også startet fra vores skole, men fungerer nu som en selvstændig fond og er ikke længere tilknyttet Den Musiske Helhedsskole.
I efteråret 2019 flyttede vi vores afdelinger sammen på vores nuværende adresse: Københavnsvej 27, 3400 Hillerød.

Siden skolens start har det været målsætningen at skabe muligheder for positiv personlig udvikling for de enkelte elever gennem brug af musisk/kreative tilgange til undervisning, socialisering og terapi. En af grundsætningerne er vedholdenhed og kontinuitet. Skolens læringsstrategier er bygget op omkring styrkelse af det indre i den enkelte gennem det at arbejde med de små succes’er.

Gennem arbejdet med styrkelse af de musisk-kreative sider af mennesket, opnås et forøget selvværd som kan bruges videre i arbejdet med de kognitive sider og den boglige indlæring.

I dag er den lokale forankring en vigtig forudsætning for vores arbejde, og vi samarbejder tæt Hillerød Kommune, samt øvrige lokale kommunale samarbejdspartnere.

Vi er en del af Rammeaftalen.

Undervisning

Den musiske-kreative tilgang skal forstås bredt som en måde at lære på, hvor glæde, leg og motivation er i centrum. Vi tænker læring igennem hele dagen, også når vi spiser frokost sammen, går en tur eller er på koloni. Det er en tilgang til læring, der søger at tænke ud over traditionel boglig undervisning i klasserummet og tilbyde noget andet, end det der ikke har fungeret i normalskolen.

Det er ikke nødvendigt at interessere sig for musik eller at kunne spille på et instrument, for at have stor glæde af at gå på Den Musiske Helhedsskole. Hvis man er udfordret i at indgå i et traditionelt klasserum eller i at fungere i sociale fællesskaber, vil man kunne få stor glæde at være elev på skolen.

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk