Press enter to see results or esc to cancel.

Den Musiske Helhedsskole, DMHS, tænker i helheder, som navnet antyder. For os betyder det at familien er en central del af elevernes behandling og udvikling.

Vi forstår elevens problemstilling ind i en kompleksitet af familiedynamik, oplevede erfaringer, ydre og indre forestillinger samt fysiske og mentale tilstand.

Familierne eller barnets netværk inviteres kontinuerligt til samtaler på skolen. Samtalerne kan have varierende karakter efter familiernes behov. 

Samtalernes indhold fastsættes i samarbejde med familierne og rammerne afstemmes med kommunernes handleplaner.    

Den Musiske Helhedsskole tilbyder udvidet familiearbejde, familierådgivning og familieterapi. 

Udvidet familiearbejde varetages af medarbejdere på DMHS.  Arbejdet består af kontinuerlig kontakt via telefonsamtaler, sms eller kontakt ved aflevering/afhentning. Dette kan ske dagligt, ugentlig eller efter behov. Indholdet er daglig udveksling af elevens hverdags aktiviteter, opbygning af et tillidsforum mellem forældre og skole, vidensdeling, m.m.

Familierådgivningen varetages af en familieterapeut eller psykolog. Familierådgivningen består af samtaler, som er fastlagte og struktureret ind i en fast ramme. Der tilbydes samtaler med 14 dages interval.

Familierådgivning tilbydes til familier, forældre, mor eller far. 

Familierådgivning er et struktureret samarbejde mellem forældre og miljøterapeuter med det formål at bringe eleven i trivsel, samt afhjælpe de udfordringer familien måtte have i fællesskab. DMHS arbejder ud fra en ressourcemodel, hvor familier støttes og lånes ressourcer uden at ansvaret tages fra forældreskabet. 

Vi opfatter forældre, som de mest betydningsfulde personer i barnets liv, men ikke alle handlinger er lige hensigtsmæssige for børns udvikling. Forældre ønsker som udgangspunkt det bedste for deres børn, men nogle forældre mangler viden eller sparring, for at finde de bedste løsninger til at opnå målet. 

Plejefamilier tilbydes ligeledes samtaler, dog med vægt på faglig supervision. 

Familieterapi varetages af en familieterapeut eller psykolog. 

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem barnets problemstilling og hele familiens trivsel. Der skal ofte arbejdes med hele familiesystemet mod et fælles ansvar, fælles ønske og mål, før en udvikling kan finde sted.

En terapeutisk indsats kan være gavnlig for familien eller barnets mor eller far. For nogle kan gamle mønstre eller traumer give uhensigtsmæssige handlemønstre og det kan være nyttigt at se på disse først, inden man er i stand til at hjælpe sit barn optimalt. 

Det kan være at man undrer sig over igen og igen at løbe ind i de samme problemstillinger. Det kan være man kan genkende en problemstilling fra sit barn i sig selv. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at arbejde med sig selv, for at kunne hjælpe sit barn.   

De bedste betingelser for et godt behandlingsforløb.

Når et barn starter i behandling kan en familie ofte være præget af tvivl, frygt, skyld og skam. Dette kan besværliggøre barnets behandlingsforløb. Det er derfor vigtigt at vi tager hånd om forældrenes følelser bedst muligt, at for at hjælpe barnet.  

Vi oplever en progression i udviklingen med eleven, når der en god kontakt til elevens primære netværk, det være sig mor/far, adaptionsfamilie, plejefamilie eller opholdssted. 

Eleven opleves hermed ofte at være i stand til at arbejde med sit eget materiale.

Hvis der ikke er forståelse hos forældrene for skolens måde at arbejde på – og herigennem en opbakning til samme, vil det være vanskeligere for eleven, at være i stand til at modtage undervisning og behandling, og dermed udvikle sig. Derfor ses samarbejdet med familien/netværket som en overordentlig vigtig del af hele behandlingsarbejdet.

 

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk