Press enter to see results or esc to cancel.

Relationer og personlig udvikling

I arbejdet med den enkelte elev og dennes personlige problemstillinger, er det vigtigt at der bliver opbygget en bæredygtig og tillidsfuld relation.

Vi fokuserer på at anvende relationer til at hele relationsforstyrrelser.

Vi arbejder med at få afdækket de sociale og menneskelige problemstillinger, der har været årsag til at eleven er kommet til os. Vi fortæller eleverne at vi vil blande os i deres liv, og at vi vil arbejde på, at tilbyde dem redskaber som de vil kunne bruge til at få forbedret deres tilværelse.

Eleverne skal turde tro på, at vi vil møde dem på en anderledes måde, end de tidligere er blevet mødt.

Det er nødvendigt at eleverne får opbygget en tryghed og en tillid til os, for at de kan tage imod og vi kan hjælpe dem med at bearbejde deres personlige problemer. Dette skal opnås gennem rummelighed, accept, tillid, ligeværdighed og tryghed.

Når det er lykkedes at skabe et rum og et miljø, hvor eleven tør være med sine frustrationer og evner, sin sårbarhed og styrke, sin tristhed og glæde, sine specielle problemsæt, bliver det muligt for eleven, at arbejde med positiv udvikling og bæredygtig relation. Dette er fundamentet for hver enkelt elevs arbejde med sig selv, med at styrke sit eget selv, sin evne til tilknytning og dermed også motivation for at tage imod læring.

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk