Press enter to see results or esc to cancel.

Den Musiske Helhedsskole tilbyder Sandplay-terapi til elever og eventuelt deres forældre, som kan drage fordel af denne form for terapi til egen udvikling.

Sandplay-terapi er egnet til både børn, unge og voksne. Det terapeutiske arbejde foregår i skolens eget Sandplay-værksted. I værkstedet er det kun terapeuten og den der arbejder der er til stede.

Sandplay værkstedet består af:
  • 2 sandkasser, én med tørt sand og én med vådt sand. Kasserne er placeret på stativer, så man kan stå op og arbejde. Kassernes mål er ca. 50 X 70 X 7 cm, svarende til det primære synsfelt. Det vil sige, at man kan se hele sandkassen på én gang. Kasserne er blå indvendige.
  • Reoler med mange figurer; personer, eventyrfigur, fabeldyr, dyr, ting, træer, blomster, transportmidler, huse, symboler, perler, sten, o.a.
  • Der er en lille sofa og et lille bord. Her kan terapeuten og den der arbejder i sandet, sidde i starten eller under processen, hvis der er behov for dette. Her er der også mulighed for at få et glas vand.
Venteværelse:

I rummet ved siden af værkstedet er der et venteværelse. Her kan forældre eller pædagogen vente, mens barnet arbejder i værkstedet.

I venteværelset er der 1 sofa, 1 stol og et bord. Der er mulighed for at få en kop kaffe, the eller et glas vand. Der er læsestof, som man kan benytte sig af i ventetiden.

Det terapeutiske forløb:

Hvis man er i et Sandplay forløb, vil man komme i aftalte forløb med faste intervaller. Det kunne være hver uge eller hver anden uge.

Sansestimulering:

Den fysiske kontakt med sand stimulerer den taktile sans, som er en af de vigtigste sanser vi har. Den kaldes også for følesansen eller berøringssansen. Følesansen registrerer ved hjælp af receptorer der sidder i huden, indvoldene og slimhinderne. På huden sidder der receptorer bl.a. på fingerspidserne. Receptorer kan opfatte små bevægelser, tryk samt kulde/varme.

Børn med taktile vanskeligheder eller med taktil ubalance kan reagere med ubehag ved berøring. De kan føle ubehag ved tøj, at få håret redt eller negle klippet, de trækker sig fra knus. De kan også reagere helt omvendt med grænseløs kropskontakt, med overdreven berøring og hænder op i hovedet på andre. Begge disse tilfælde leder tanken hen på en ubalance i berøringssansen og at denne sans har behov for at blive stimuleret.

Processen:

Klienten (barnet, den unge eller den voksne) bruger figurerne m.m. til at skabe et billede i sandkassen. Terapeuten bevidner processen.

Det vil sige, at der er én der er aktiv og én der er passiv eller sagt på en anden måde; en aktør og et vidne.

I den kreative og skabende proces det er at lave et billede i sandkassen, kommer det ubevidste tættere på bevidstheden. Jeg bevidner denne proces, og hjælper med at holde eller bære det uudholdelige. Der vil ofte være dybere lag af personligheden, som kan være svære at udtrykke med ord, som kan komme til udtryk i sandet enten symbolsk, via figurer, eller som kommunikation i billedet.

Der foreligger ingen opskrift som klienten skal følge, og det står den enkelte helt frit for at skabe nøjagtig det billede i sandkassen, som vedkommende selv synes giver mening, er sjovt, bevægende eller ikke kan forklares med ord.

Et særligt forhold ved den jungianske Sandplayterapi er, at de talte ord ikke er nødvendige for at den terapeutiske proces kan komme i gang endsige gøre sin virkning.

Det er således den enkelte klient der bestemmer, om der skal siges noget om billedet eller ej, – og terapeuten bryder ikke ind undervejs med spørgsmål til betydning af figurerne og tilbyder heller ikke en tolkning af det færdige sandbillede. (Marianne Molbech, cand.psych.)

Jeg tilbyder mit nærvær og min rummelighed mens barnet, den unge eller den voksne arbejder, og når billedprocessen er afsluttet, bevidner jeg bevidner billedet uden at bedømme det.

Hvis klienten ønsker at fortælle om billedet, kan han/hun gøre det. Klienten bestemmer selv hvad og hvor meget, der skal fortælles.

Sandplay bringer, den der er i terapi, i kontakt med dybe lag af ens personlighed, og det kan derfor være svært at sættes ord på, præcis hvordan det hænger sammen med ens hverdag. Det tager ofte flere sessions, at se en klar sammenhæng mellem det ubeviste arbejde, og de udfordringer der viser sig i hverdagen.

Processen med at lave et sandbilledet og den efterfølgende undersøgelse af billede, vil være en katalysator til en forandringsproces for den enkelte, som er i Sandplayterapi.

Sandplayterapi er ligesom enhver anden terapi en forandringsproces, som ikke kan forceres. Det vil sige, at hele mennesket skal ses og forandringer skal lagres og integreres i personligheden og gøres til ens eget. Ved hele mennesket forstås kroppen, jeget og selvet (psyken). Når forandringer er blevet integreret i ens personlighed, kan disse bruges konstruktivt både indadtil og udadtil.

Personlig udvikling kræver tid, tålmodighed og tillid til processen.

Samarbejde og opfølgningsarbejde:

Hvis et barn er i Sandplay-terapi, vil der løbende være opfølgningsmøder, hvor forældrene, miljøterapeuten og jeg taler sammen om fælles viden.

Emner kunne fx være:
  • Hvilke forandringer ses i barnets hverdag.
  • Er der temaer fra de forskellige domæner, der skal følges op på.
  • Sker der noget, som vi ikke forstår.
  • Er alle klar på og tryg ved processen.

Opfølgningsmøderne har fokus på barnets udvikling.

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk