Press enter to see results or esc to cancel.

Medarbejdere og bestyrelse

Den Musiske Helhedsskole har et løbende organisationsudviklingsprojekt i gang. Vi ønsker gennem dette organisationsudviklingsprojekt at skabe en endnu større bevidsthed omkring det helhedsorienterede arbejde, samt understøtte og videreudvikle den miljøterapeutiske profil, som vi har og arbejder efter i behandlingsarbejdet på skolen. Projektet skal sikre at Den Musiske Helhedsskole fortsat kan tilbyde eleverne den rette behandling. Endvidere skal projektet styrke den enkelte medarbejders kompetencer, samt skabe mulighed for at organisationen som helhed kan udvikle sig.

Dorte
Organisationsleder
Claus
Skoleleder
Rie
Psykologfaglig leder
Sirius
Teamleder
Brian
Teamleder
Marie Louise
Miljøterapeut og lærer
Jesper
Miljøterapeut og lærer
Gunilla
Miljøterapeut og pædagog
Malene
Miljøterapeut og pædagog
Peter
Miljøterapeut og kok
Mads
Miljøterapeut og pædagog
Lasse
Miljøterapeut og pædagog
Kenneth
Miljøterapeut og pædagog
Stine
Miljøterapeut og lærer

 

BESTYRELSEN

Henrik Egelund
Bestyrelsesformand og medlem siden 1997.

 

Karen Holte
Bestyrelsesmedlem siden 1999.
Uddannet socialpædagog fra 1978. Arbejdslivet har været skiftende mellem det pædagogiske og det faglige arbejde. Ialt 20 år inden for det socialpædagogiske område – primært med unge/voksne stofbrugere, herunder centerleder og en periode som pædagogisk konsulent. Organisatorisk erfaring som faglig aktiv/valgt over sammenlagt 20 år og afslutningsvis formand for Socialpædagogerne Nordsjælland frem til starten af 2020.


Bent Jørgensen
Medlem af bestyrelsen siden 1997.
Bent Aage Jørgensen, cand.psych.aut,
supervisor og specialist i arbejds- og
organisationspsykologi.
Arbejdet med ambulant psykoterapi
i forhold til umotiverede unge.
Været forstander på behandlingshjem
og rektor på pædagogseminarium.
Har undervist på Københavns og
Roskilde Universitet.

Peter Nisbeth
Medlem af bestyrelse siden 2006

Susanne Oxvig
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Jens Jepsen
Medlem af bestyrelsen siden 2019

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk