Press enter to see results or esc to cancel.

Tilsynsrapporter

Louise Klinge, Børne- og Skoleforsker, PhD.

”Jeg har som kursusholder med fokus på mentalisering og relationskompetence tilbragt en dag i foråret 2020 sammen med personalegruppen fra Den Musiske Helhedsskole .

Det var meget berigende og lærerigt. Der bor en stor indsigt i børn og deres behov i personalegruppen. Samtidig formår personalet at forholde sig mentaliserende til samspillet med børn og unge. Også når det bliver svært. Med stor selvindsigt kan de se, hvordan de som voksne kan justere deres adfærd og dermed bedst muligt imødekomme børnenes behov. Stemningen på dagen blev beriget af humor, fælles fokus om det betydningsfulde job som lærer og pædagog, åbenhed og venlighed. Den Musiske Helhedsskole er uden tvivl et dejligt sted både at være og lære. For børn og voksne”.

 

Tilsynsrapport Den Musiske Helhedsskole foråret 2021

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk